MENI ZAPRI

DOGODKI

druženje na vsakoletnih srečanjih lesarskih šol Slovenije, mentor dijakom v strokovnem delu srečanja, običajno v kategoriji ročne spretnosti (najodmevnejši rezultati so 1. mesto intarzija posamezno 2017, 1. mesto skupinsko 2016, 1. mesto posamezno intarzija 2006, 2. mesto intarzija posamezno 2013 …)

tečaji za predmetne učitelje tehnike in tehnologije po Katalogu dodatnega izobraževanja Ministrstva za šolstvo in šport, delavnice o drevesnih vrstah, o intarziji, malih izdelkih, itd.

sodelovanje s šolsko svetovalno službo pri orientaciji poklicev, kratke predstavitve ročnih spretnosti, vodenje in pomoč pri izdelavi malega izdelka

dijaška izmenjava Leonardo da Vinci s Francijo, 2000-2003, mentor, spremljevalec in sodelavec za druga strokovna dela, slovenski projekt Ročna in strojna obdelava izdelkov starih solkanskih mojstrov vključuje načrt, izdelavo in predstavitev solkanske šatulje iz masivnega lesa za nakit

ustanovni član Društva RIRDS (restavratorsko, intarzijsko in rezbarsko društvo Solkan), 2005, predstavitev intarzije kot tehnike, vodenje interne delavnice za člane društva

dijaška izmenjava Leonardo da Vinci s  Finsko, 2005-2007, mentor, spremljevalec in sodelavec

delavnice za lokalno društvo UNI3, 2000-2010, vodenje delavnic intarzije za seniorke in seniorje (osnovno geometrijsko rezanje, abstraktni dizajni, senčenje furnirja, obdelovanje in sestavljanje portreta v furnirju, prikaz in izdelava tehnik zrcaljenja, šahovnica, inkrustacija)

Odmev lesa 2010, samostojna razstava v galeriji KS Solkan

Olimpijada poklicev 2012, mentor dijaku za 3. mesto

Euroskills 2012, mentor na evropski olimpijadi poklicev Skills Belgium 2012, mentor v kategoriji Cabinetmaking – 2. mesto in kategoriji Best of Country – 1. mesto

darila: protokolarna za slovenskega in nemškega predsednika države (svečnik), poslovna za slovenskega slikarja primorskega rodu (geometrijska ura), za partnerje dijaških izmenjav (lipov list), turistična darila in mali darilni seti po naročilu